ബഹുവചനം’ കാസർകോട് ഗവ. കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

February 21, 2022 @ 12:30 pm - 3:30 pm
Loading Events
  • This event has passed.

മലയാള വിഭാഗം
ഗവ. കോളെജ്, കാസർകോട്

2022 ഫെബ്രുവരി 21
ലോക മാതൃഭാഷാദിനം

‘ബഹുവചനം’ കാസർകോട് ഗവ. കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

വേദി: ഓഡിറ്റോറിയം

സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി

രജിസ്ട്രേഷൻ രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് മലയാള വിഭാഗത്തിൽ

Details

Date:
February 21, 2022
Time:
12:30 pm - 3:30 pm
Event Category:

Venue

Campus

Organizer

Dept of Malayalam