ആഭ കോളേജ് യൂണിയൻ ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് കാസർഗോഡ് യൂണിയൻ ഫ്രഷേഴ്‌സ് ഡേ യുവജന കമ്മിഷൻ ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ ആൽബിൻ മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ᗪIႽႽEᑎTIᖇE ‘ᴅᴇʙᴜᴛ ᴏꜰ ʀᴇꜱɪꜱᴛᴀɴᴄᴇ’

Leave a Reply